Amway

บริษัท Amway หลอกลวงหรือไม่ เจาะลึกแผนการตลาด จุดเด่น และสินค้าของบริษัท แอมเวย์ ที่นี่

เกริ่นนำ

ในการทำธุรกิจเครือข่าย เราจำเป็นต้องเลือกบริษัทผู้ผลิตสินค้า ที่จะมาเป็น Partner ของเรา เพื่อที่จะสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

ปัจจัยหลักในการเลือก Partner เบื้องต้นมี 3 ข้อ คือ

 1. ข้อมูลเบื้องต้นของตัวบริษัท: ความมั่นคงของตัวบริษัท และการจัดตั้งขึ้นถูกกฎหมาย เพราะเราคงไม่อยากตื่นขึ้นมา แล้วพบว่าบริษัทเลิกกิจการ หรือกลายเป็นแชร์ลูกโซ่
 2. แผนการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท: เพราะแผนการตลาดของบริษัท จะนำไปสู่รายได้ของธุรกิจเรา เราจำเป็นต้องรู้ว่า บริษัทจ่ายค่าการตลาดให้กับสมาชิก อย่างไร
 3. สินค้าของบริษัท: เราต้องรู้จักสินค้าของบริษัท และชอบสินค้าของบริษัท เพื่อให้ง่ายแก่การไปแนะนำต่อ เพื่อสร้างเครือข่ายผู้บริโภค โดยไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจ

วันนี้บริษัทที่เราจะ Review คือ Amway โดยเราจะมาดูปัจจัยหลัก 3 ข้อ

และพิจารณาจุดเด่นอื่นๆของแอมเวย์ ที่เราจะนำมาใช้ตัดสินใจร่วมธุรกิจกับ Partner รายนี้

รู้จักกับบริษัท แอมเวย์

Amway

 • แอมเวย์ ก่อตั้งขึ้น ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2502 หรือกว่า 50 ปี และขยายธุรกิจเข้ามาในประเทศไทย เมื่อปี 2530 หรือกว่า 25 ปี
 • ในปี 2554 มียอดจำหน่ายสินค้าในประเทศไทย ประมาณ 15,000 ล้านบาท (อ้างอิงจากหนังสือ Leader Time ฉบับ 134 เดือนมกราคม 2555)
 • ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
 • เข้าร่วมธุรกิจได้ด้วยการสมัครสมาชิก แบบธุรกิจ 900 บาท และต่ออายุปีละ 450 บาท หรือสมัครเป็นสมาชิก แบบซื้อใช้สินค้า ปีละ 100 บาท
 • เมื่อเป็นสมาชิก จะสามารถซื้อสินค้าได้ ในราคาสมาชิก ซึ่งลด 25% จากราคาปกติ

แผนการตลาดของ Amway

[leadplayer_vid id=”50709430DC454″]

 

แอมเวย์ ใช้แผนการจ่ายค่าตอบแทนแบบ Stair Step – Break Away นั่นคือ ไม่มีข้อจำกัดเรื่องจำนวน Frontline ที่ติดตัว

แอมเวย์คำนวณค่าตอบแทนเป็นรายเดือน มีการตัดยอดแต่ละเดือน ทุกวันสิ้นเดือน และมีการจ่ายค่าตอบแทน ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

แอมเวย์มีการคำนวณยอดธุรกิจเป็นแต้ม เรียกว่า PV โดย 1 PV ประมาณ 2.9 บาท

โดยรายได้จากแผนการตลาดของ Amway มี 9 ทาง คือ

 • การขายปลีกสินค้า: เราจะได้รับส่วนต่าง 25% จากการที่เราซื้อสินค้าในราคาสมาชิก และนำไปขาย ในราคาปกติ (รายได้นี้เป็น Active Income ข้อเดียว)
 • ส่วนลดแตกต่าง 3-21%: เราจะได้รับส่วนลดแตกต่าง ในกรณีที่เราอยู่ในระดับส่วนลดที่สูงกว่า Downline (DL) ของเรา

  ยอดธุรกิจ (PV)

  ส่วนลด

  3,000

  3%

  10,000

  6%

  20,000

  9%

  35,000

  12%

  55,000

  15%

  90,000

  18%

  150,000

  21%

  เช่น ถ้าเรามีระดับส่วนลดอยู่ที่ 15%  ส่วน DL ของเรา ชื่อ นาย A มีระดับส่วนลดอยู่ที่ 0% เพราะเป็นสมาชิกแบบซื้อใช้สินค้า เราก็จะได้รับส่วนลดแตกต่าง 15% จากยอดซื้อของ นาย A

 • ส่วนลดผู้นำ 4%: เมื่อเราช่วยให้ DL ของเราอยู่ที่ระดับส่วนลด 21% (ซึ่งเราเรียกว่าการ Break Away) เราจะได้รับ “ส่วนลดผู้นำ 4%” จากยอดธุรกิจของ DL  และเราจะไม่นำยอดธุรกิจของ DL มานับรวมกับยอดธุรกิจของเราในการคำนวณ “ส่วนลดแตกต่าง 3-21%”  เช่น ถ้าเรามียอดธุรกิจ 250,000 PV แต่เรามียอดธุรกิจจากนาย B 150,000 PV เราจะได้รับ ส่วนลดผู้นำ 4% จาก 150,000 PV และเรามียอดธุรกิจส่วนที่เหลือ 100,000 PV เราก็จะได้รับส่วนลดแตกต่างที่ระดับ 18%
 • ส่วนลดทับทิม 2%: เมื่อเราสร้างยอดธุรกิจได้มากกว่า 300,000 PV โดยไม่มี DL ของเราที่มีระดับส่วนลด 21% เลย เราจะได้รับ “ส่วนลดทับทิม 2%” จากยอดธุรกิจ
 • ส่วนลดไข่มุก 1%: เมื่อเราช่วยให้ DL ของเราอย่างน้อย 3 คน มีระดับส่วนลด 21% และเราช่วยให้ DL ของเราคนใดคนหนึ่งใน 3 คน ช่วยให้ DL ของเค้าให้มีส่วนลดระดับ 21% เราจะได้รับ “ส่วนลดไข่มุก 1%” จาก DL ของ DL ของเราที่มีระดับส่วนลด 21% ดังรูปแอมเวย์
 • ส่วนลดมรกต 0.25% : เมื่อเราช่วยให้ DL ของเราอย่างน้อย 3 คน มีระดับส่วนลด 21% เราจะเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของแอมเวย์อย่างเต็มตัวทันที เพราะเราจะได้รับ “ส่วนลดมรกต 0.25%” โดยคำนวณจากยอดธุรกิจทั้งหมดของบริษัท และนำมาแบ่งเท่าๆกันกับผู้ที่ได้รับส่วนลดมรกตคนอื่น เช่น ในปี 2554 แอมเวย์มียอดธุรกิจประมาณ 15,000  บาท ส่วนลดมรกตก็จะเท่ากับ 37.5 ล้านบาท และนำมาแบ่งให้กับผู้ที่ได้รับส่วนลดมรกตเท่าๆกัน
 • ส่วนลดเพชร 0.25%: เมื่อเราช่วยให้ DL ของเราอย่างน้อย 6 คน มีระดับส่วนลด 21% เราจะได้รับ “ส่วนลดเพชร  0.25%” โดยคำนวณจากยอดธุรกิจทั้งหมดของบริษัท และนำมาแบ่งเท่าๆกันกับผู้ที่ได้รับส่วนลดเพชรคนอื่น
 • ส่วนลดเพชรบริหาร 0.25%: เมื่อเราช่วยให้ DL ของเราอย่างน้อย 9 คน มีระดับส่วนลด 21% เราจะได้รับ “ส่วนลดเพชรบริหาร  0.25%” โดยคำนวณจากยอดธุรกิจทั้งหมดของบริษัท และนำมาแบ่งเท่าๆกันกับผู้ที่ได้รับส่วนลดเพชรบริหารคนอื่น
 • รางวัลเงินสดจ่ายครั้งเดียว: เมื่อช่วย DL ของเราให้มีระดับส่วนลด 21% อย่างน้อย 12 คน เราจะได้รับรางวัลเงินสดจ่ายครั้งเดียวตั้งแต่ 650,000 บาท ถึง 4,550,000 บาท

สินค้าเด่นของ Amway

แอมเวย์

แอมเวย์มีสินค้าหลากหลายกลุ่ม เช่น อาหารเสริม (Nutrilite) ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว (Artistry) ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและ Body Care  เครื่องกรองน้ำ (eSpring) เครื่องกรองอากาศ (Atmosphere) และชุดเครื่องครัว (iCook)

 • อาหารเสริม: Protein และ DoubleX
 • ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว: Artistry เป็นแบรนด์เครื่องสำอางค์ที่ติด Top5 ของโลก
 • ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและ Body Care: น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ (L.O.C.), ผงซักฟอก (SA8) และยาสีฟัน (Glister)
 • อาวุธหนัก: สินค้าราคาสูงที่มีการซื้อเพียงครั้งเดียว คือ เครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองอากาศ และชุดเครื่องครัว

จุดเด่นของ แอมเวย์

[leadplayer_vid id=”50731553D655B”]

 

 • ตัวบริษัทมีความน่าเชื่อถือสูง มีประวัติยาวนาน
 • สินค้ามีคุณภาพระดับ premium ทุกคนยอมรับ ในคุณภาพของสินค้า ง่ายแก่การบอกต่อ แต่ก็มาพร้อมกับราคาสินค้าที่สูงตาม
 • สินค้ามีหลายกลุ่ม สามารถเลือกทำตลาด จากกลุ่มสินค้าที่เราถนัดได้
 • สามารถเพิ่มยอดธุรกิจได้อย่างรวดเร็วในระยะสั้น ด้วยการขายเครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองอากาศ หรือชุดเครื่องครัว
 • สมาชิกมีความสะดวกสบาย เพราะสามารถสั่งซื้อสินค้าทาง website ของ Amway ได้ตลอด 24 ชม. และมีบริการส่งสินค้าถึงบ้าน

แอมเวย์ – สรุป

 

แอมเวย์สามารถตอบโจทย์ทั้ง 3 ข้อ ในการเลือก Partner ของเราได้เป็นอย่างดี

ประการแรก คือ บริษัทมีความเป็นมาที่ยาวนาน คงไม่หนีเราไปวันนี้หรือพรุ่งนี้

และได้รับการรับรองจาก สคบ. เรื่องผิดกฎหมาย หรือกลายแชร์ลูกโซ่คงไม่ใช่

ส่วนแผนการตลาด ก็ได้รับการพิสูจน์มาจากคนมากมาย ในเรื่องความมั่นคงของรายได้ ของแผนแบบ Stair Step – Break Away

แต่เรื่องความง่ายในการประสบความสำเร็จ คงไม่ใช่จุดเด่น เพราะมีจำนวนคนประสบความสำเร็จ ได้รายได้หลักแสน หลักล้าน มีค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับยอดขายของบริษัท
ส่วนเรื่องสินค้า ก็เป็นจุดแข็งที่บริษัทอื่นมาสู้ได้ค่อนข้างยาก เราคงไม่รู้สึกยาก ในการแนะนำสินค้าที่มีคุณภาพให้กับเพื่อนๆ อย่างแน่นอน

You cannot copy content of this page