aviance

บริษัท aviance หลอกลวงหรือไม่ เจาะลึกแผนการตลาด จุดเด่น และสินค้าของบริษัท อาวียองซ์ ที่นี่

เกริ่นนำ

ทันทีที่เราตัดสินใจที่จะทำธุรกิจเครือข่าย ก้าวแรกสู่ความสำเร็จคือ การเลือกบริษัท ที่จะมาเป็น Partner ของเรา ที่จะมาช่วยให้เรา ประสบความสำเร็จ ในการสร้างธุรกิจ

กรอบที่เราใช้ในการเลือก Partner เบื้องต้นมี 3 ข้อ คือ

 1. ตัวบริษัท: ความมั่นคง และการจัดตั้ง อย่างถูกกฎหมาย เราคงไม่อยาก ร่วมสร้างธุรกิจ กับบริษัทที่กำลังจะเลิกกิจการ หรือเป็นแชร์ลูกโซ่
 2. แผนการจ่ายค่าตอบแทน: แผนการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท เป็นสิ่งที่บอก วิธีการสร้างรายได้ของธุรกิจ จึงเป็นเรื่อยความสำคัญ ที่เราจะต้องรู้ว่า บริษัทจ่ายโบนัส ให้กับสมาชิก อย่างไร
 3. สินค้าของ: สินค้าเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ ถ้าสินค้าคุณภาพต่ำ ไม่นานคนก็จะเลิกซื้อ และธุรกิจก็จะอยู่รอดไม่ได้ อย่างแน่นอน

วันนี้บริษัทที่เราจะ Review คือ aviance โดยเราจะพิจารณาผ่านกรอบ 3 ข้อ

และมองหา จุดเด่นอื่นๆของอาวียองซ์ ที่เราใช้ตัดสินใจร่วมธุรกิจกับ Partner รายนี้

รู้จักกับบริษัท อาวียองซ์

aviance

 • อาวียองซ์ เป็นบริษัทในเครือ Unilever เริ่มต้นธุรกิจ ในประเทศไทย เป็นประเทศแรก ตั้งแต่ปี 2543
 • ผ่านการจดทะเบียนกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
 • เริ่มธุรกิจได้ ด้วยการสมัครสมาชิก แบบธุรกิจ 600 บาท ตลอดชีพ หรือแบบซื้อใช้สินค้าอย่างเดียว 200 บาท ตลอดชีพ
 • สมาชิกซื้อสินค้าได้ ในราคาพิเศษ ซึ่งลด 10-25% จากราคาปกติ

แผนการตลาดของ aviance

[leadplayer_vid id=”508AC589E7676″]

 

อาวียองซ์ ใช้แผนการจ่ายค่าตอบแทนแบบ Stair Step-Break Away นั่นคือ ไม่มีข้อจำกัดเรื่องจำนวน Frontline (FL) ที่ติดตัว

อาวียองซ์คำนวณ ยอดธุรกิจ เป็นรายเดือน มีการตัดยอด ทุกวันสิ้นเดือน และจ่ายโบนัส ในเดือนถัดไป

แผนธุรกิจของอาวียองซ์ กำหนดให้ตำแหน่ง ในธุรกิจ ขึ้นแล้วไม่มีการ ลดตำแหน่ง ไม่มีการผลักภาระไปให้กับ Downline (DL)

ยอดธุรกิจ มีการคำนวณเป็นแต้ม 1 แต้ม ประมาณ 70 บาท ซึ่งแต้มที่ เกิดจากยอดส่วนตัว และกลุ่มผู้บริโภคของเรา เรียกว่า CV ส่วนแต้มที่เกิดจากยอดกลุ่มธุรกิจของเราที่ไม่รวม DL ที่เป็น SBA เรียกว่า BV

เงื่อนไขในการรับโบนัสจากอาวียองซ์ มีดังนี้

 1. สมัครสมาชิก แบบธุรกิจ 600 บาท
 2. รักษายอดส่วนตัวและกลุ่มผู้บริโภค 50 CV ขึ้นไป ตามตำแหน่งของเรา

โดยรายได้ จากแผนการจ่ายค่าตอบแทน ของอาวียองซ์ มี 8 ทาง คือ

 • รายได้จากการขายปลีก 10-25%: เราจะได้รับส่วนต่าง 10-25% เมื่อเราซื้อสินค้า ในราคาพิเศษ และนำไปขาย ในราคาปกติ
 • เงินคืนจากการซื้อสินค้า 3-6%: เราจะได้รับเงินคืน (Cash Back) 3% เมื่อเรามียอดส่วนตัวและกลุ่มผู้บริโภค 100 CV ขึ้นไป และ 6% สำหรับ 300 CV ขึ้นไป
 • โบนัสเริ่มต้นธุรกิจใหม่ 10-20%: เราจะได้รับ “โบนัสเริ่มต้นธุรกิจรายใหม่ 10-20%” ใน 2 เดือนแรกที่ DL ของเราเข้าร่วมธุรกิจ โดยได้รับ 10%  เมื่อ DL ของเรามีส่วนตัวและกลุ่มผู้บริโภค 50 CV ขึ้นไป 15% สำหรับ 100 CV และ 20% สำหรับ 300 CV
 • โบนัสพัฒนาเครือข่าย 2-10%: เราจะได้รับ “โบนัสพัฒนาเครือข่าย 2-10%” จาก DL ที่เรา Sponsor ด้วยตัวเองที่มียอดส่วนตัวและกลุ่มผู้บริโภคไม่ต่ำกว่า 50 CV และไม่รวม DL ที่เป็น SBA ลึกไม่จำกัดชั้น โดยเราต้องรักษายอดส่วนตัวและกลุ่มผู้บริโภค 50-300 CV ตามจำนวน DL ที่เรา Sponsor ด้วยตัวเองที่มียอดส่วนตัวและกลุ่มผู้บริโภคไม่ต่ำกว่า 50 CV
 • โบนัสผลงาน 4-10%: เราจะได้รับ “โบนัสผลงาน 4-10%” เมื่อเราอยู่ในระดับโบนัสผลงาน ที่สูงกว่า DL ของเรา และเมื่อเรายอดกลุ่มธุรกิจ 1,000 BV โดยไม่รวม DL ที่เป็น SBA จะได้รับตำแหน่ง SBA
  ยอดกลุ่มธุรกิจ BV

  โบนัสผลงาน

  น้อยกว่า 500

  4%

  500-999

  5%

  1,000-1,999

  6%

  2,000-3,999

  7%

  4,000-5,999

  8%

  6,000-7,999

  9%

  มากกว่า 8,000

  10%

  เช่น ถ้าเรามียอดกลุ่มธุรกิจที่ไม่รวม DL ที่เป็น SBA อยู่ระดับ 10% และ DL ที่เรา Sponsor อยู่ระดับ 4% เราจะได้รับ 6% จากยอดกลุ่มธุรกิจของ DL

 • โบนัสพัฒนาผู้นำ 1-4%: เราจะได้รับ “โบนัสพัฒนาผู้นำ 1-4%” คำนวณจาก ยอดกลุ่มธุรกิจของ DL ที่เป็น Executive ลึกสูงสุด 12 ชั้น ตามตำแหน่งทางธุรกิจ
 • แผนการประกันรายได้: เมื่อเรามีตำแหน่ง SBA จนกระทั่งเราช่วยให้ DL ของเราเป็น SBA ได้ 3 คน ในปีแรกที่เราขึ้นตำแหน่งจะได้รับการประกันรายได้ตั้งแต่ 4,000-28,000 บาท
 • โบนัสประจำปี 1-2%: เมื่อเราช่วยให้ DL ของเราตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป ช่วย DL ของเค้า (DL ชั้นหลาน) ให้เป็น SBA ได้ 3 คน เราจะได้รับ “โบนัสประจำปี 1-2%” ตามตำแหน่งทางธุรกิจ โดย 1% แรกจะคำนวณจากยอดธุรกิจทั่วประเทศไทย ส่วน 1% หลังจะคำนวณจากยอดธุรกิจทั่วโลก แบ่งตามสัดส่วนเท่ากันกับผู้ที่มีคุณสมบัติเดียวกัน

สินค้าเด่นของ aviance

อาวียองซ์

aviance มีสินค้า 4 กลุ่ม คือ ดูแลผิวหน้า ดูแลผิวกาย อาหารเสริม และสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 • ดูแลผิวหน้า: Ultimate Youth, Dermaceutical, Collagenic Lift, Perfecting-Effect และ UV-Expert
 • ดูแลผิวกาย: Whitening Moisture, Extra Moisture, Confidens, Concentrated Anti-Cellulite Cream และ Secret Feminine Wash
 • อาหารเสริม: Perfec Radiance, Collagen Matrix, AvianceSlym และ Nutrium Plus
 • สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน: Lever Home น้ำยาซักผ้า น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ และน้ำยาล้างจาน

จุดเด่นของ อาวียองซ์

[leadplayer_vid id=”508AC2B01A10D”]

 

 • เป็นบริษัท ที่ความมั่นคง อยู่ในเครือบริษัท Unilever
 • สินค้ากลุ่มดูแลผิวหน้า โดดเด่นมาก
 • สามารถสั่งซื้อสินค้าทาง Website ของบริษัทได้
 • เป็นบริษัทที่ใช้แผน Stair Step-Break Away ที่มีการรักษายอดส่วนตัว
 • ตำแหน่งในธุรกิจ ขึ้นแล้วไม่มีการลง ไม่เป็นการผลักภาระ ไปให้กับ DL

อาวียองซ์ – สรุป

 

อาวียองซ์มีคุณสมบัติที่ดี และสอบผ่านกรอบการเลือก Partner ทั้ง 3 ข้อ ของเรา

กรอบข้อที่ 1 ตัวบริษัท ดำเนินงานมากว่า 10 ปี และยังอยู่ในเครือบริษัท Unilever มั่นคงแน่นอน

กรอบข้อที่ 2 แผนการจ่ายค่าตอบแทน เป็นแผน Stair Step-Break Away ที่มีการรักษายอดส่วนตัว

และกรอบข้อที่ 3 สินค้า มีความโดดเด่นอย่างมาก ในกลุ่มดูแลผิวหน้า แต่กลุ่มอาหารเสริม และใช้ในชีวิตประจำวันยังค่อนข้างมีน้อย

You cannot copy content of this page